انجمن آمریکایی آزمون و مواد (ASTM)

انجمن آمریکایی آزمون و مواد (ASTM)

باسکول تریلی کش  60 تن و استاندارد آزمون

home-logo2

(American Society for Testing and Materials (ASTM

www.astm.org

آموزش ساخت باسکول

شما میتوانید از مشاوره رایگان  کارشناسان ما جهت طراحی و استعلام قیمت استفاده نمایید

3058 498 0912

Message Us on WhatsApp