انجمن صنفی تولیدکنندگان وسائل سنجش و توزین ایران

انجمن صنفی تولیدکنندگان وسائل سنجش و توزین ایران

باسکول توزین صنعت در انجمن صنفی تولید کنندگان باسکول دیجیتال .

1388226864

Iran weighing & Measurment System Trade Association

www.iritowzin.ir

شما میتوانید از مشاوره رایگان  کارشناسان ما جهت طراحی و استعلام قیمت استفاده نمایید

3058 498 0912

Message Us on WhatsApp
× استعلام قیمت باسکول