انجمن صنفی تولیدکنندگان وسائل سنجش و توزین ایران

انجمن صنفی تولیدکنندگان وسائل سنجش و توزین ایران

باسکول توزین صنعت در انجمن صنفی تولید کنندگان باسکول دیجیتال .

1388226864

لیست قیمت باسکول جاده ای   تریلی کش 60 تن   کامیون کش 50 تن

Iran weighing & Measurment System Trade Association

www.iritowzin.ir

باسکول تریلیکش را بسازیم

شما میتوانید از مشاوره رایگان  کارشناسان ما جهت طراحی و استعلام قیمت استفاده نمایید:

3058 498 0912

نمایشگر

لیست قیمت باسکول جاده ای   تریلی کش 60 تن   کامیون کش 50 تن

Message Us on WhatsApp