بخش اوزان و مقیاسهای موسسه ملی استاندارد و تکنولوژی آمریکا

بخش اوزان و مقیاسهای موسسه ملی استاندارد و تکنولوژی آمریکا

باسکول توزین صنعت

وضعیت وسایل سنجش ممکن است در هر دو سال یک بار ویا با فاصله زمانی بیشتری طبق نظر سازمان ملی
استانداردایران انجام گیرد.
تبصره آزمایش دوره ای اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش در برخی از موارد خاص و با توجه به نوع وسیله –
سنجش ممکن است در فواصل زمانی کمتر از یک سال نیز بطور متناوب انجام شود.

جهت مشاوره با ما در تماس باشید

09124983058

NIST_Logo

Weights and Measures

مشاوره 09124983058

www.nist.gov

Message Us on WhatsApp
× استعلام قیمت باسکول