بخش اوزان و مقیاسهای موسسه ملی استاندارد و تکنولوژی آمریکا

بخش اوزان و مقیاسهای موسسه ملی استاندارد و تکنولوژی آمریکا

باسکول توزین صنعت :

وضعیت وسایل سنجش ممکن است در هر دو سال یک بار ویا با فاصله زمانی بیشتری طبق نظر سازمان ملی
استانداردایران انجام گیرد.
تبصره آزمایش دوره ای اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش در برخی از موارد خاص و با توجه به نوع وسیله –
سنجش ممکن است در فواصل زمانی کمتر از یک سال نیز بطور متناوب انجام شود.

جهت مشاوره با ما در تماس باشید

09124983058

NIST_Logo

Weights and Measures

مشاوره 09124983058

www.nist.gov

Message Us on WhatsApp