لودسل

لودسل باسکول جاده ای

نمایندکی انواع لودسل های  اروپایی فرانسوی ،آلمانی ، اسپانیایی ، هلندی و چینی در ایران

ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ و اﺳﺘﻌﻼﻡ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﺷﻤﺎﺭﻫﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮔﻴﺮﻳﺪ
09124983058

 

قیمت خرید باسکول دیجیتال 60 تنی

Message Us on WhatsApp