باسکول 120 تنی

باسکول 120 تنی 24 متری

شرکت باسکول سازی پندتوزین

بزرگترین باسکول فلز بتن خود را در  ایران به ابعاد 24*3.5 متر را باظرفیت واقعی 120 تن در سال 1393 در شهرک صنعتی طوس به بهره برداری رساند

باسکول جاده ای 60 تن صفحه اصلی :: باسکول جاده ای :: باسکول جاده ای 60 تنباسکول 60 تنی به ابعاد 16 * 3 متر مناسب توزین تا تریلی می باشد. و در شش مدل تمام فلز روی زمین ، داخل گود و نیم بتن روی زمین ، داخل گود و تمام بتن روی زمین داخل گود تولید می شود که مشخصات کلی آن بشرح ذیل می باشد .

باسکول 60 تنی به ابعاد 16 * 3 متر مناسب توزین تا تریلی

مشخصات

تمام فلز روی زمین

تمام فلز داخل گود

نیم بتن روی زمین

نیم بتن داخل گود

ظرفیت (تن)

60

60

60

60

ابعاد (متر)

3.2 * 16

3 * 16

3.2 * 16

3 * 16

استقامت صفحه (تن)

150

150

180

180

تعداد لودسل

6

6

6

6

دقت استاندارد

5Kg±

5Kg±

5Kg±

5Kg±

زینه (کیلوگرم)

10

10

10

10اطلاعات بیشتر…
باسکول جاده ای 60 تن نیم بتن داخل گود
باسکول جاده ای 60 تن نیم بتن داخل گود

(تعداد رای: 9)
ابعاد صفحه باسکول  3 * 16 متر ، مناسب توزین تا تریلی ،لطفا جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و از مشاوره رایگان متخصصین ما استفاده نمایید  09124983058

اطلاعات بیشتر…
باسکول 60 تنی نیم بتن روی زمین
باسکول 60 تنی نیم بتن روی زمین

(تعداد رای: 53)
ابعاد صفحه باسکول  3 * 16 متر ، مناسب توزین تا تریلی ،لطفا جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و از مشاوره رایگان متخصصین ما استفاده نمایید  09124983058

اطلاعات بیشتر…
باسکول جاده ای 60 تنی تمام فلز داخل گود
باسکول جاده ای 60 تنی تمام فلز داخل گود

(تعداد رای: 6)
ابعاد صفحه باسکول  3 * 16 متر ، مناسب توزین تا تریلی ،لطفا جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و از مشاوره رایگان متخصصین ما استفاده نمایید

اطلاعات بیشتر…
باسکول جاده ای 60 تنی تمام فلز روی زمین
باسکول جاده ای 60 تنی تمام فلز روی زمین

(تعداد رای: 9)
ابعاد صفحه باسکول  3 * 16 متر ، مناسب توزین تا تریلی ،لطفا جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و از مشاوره رایگان متخصصین ما استفاده نمایید
باسکول 60 تنی تمام بتن داخل گود

(تعداد رای: 6)
ابعاد صفحه باسکول  3 * 16 متر ، مناسب توزین تا تریلی ،لطفا جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و از مشاوره رایگان متخصصین ما استفاده نمایید    09124983058
درباره pand

Message Us on WhatsApp